LFA lokallagsstyrer

LFA Agder:

Leder:
Svein Upsahl
Mobil: 481 50 829
E-post: elsmarup@online.no

Nestleder:
Svein Risberg
Mobil: 913 43 289
E-post: svola-r@online.no

Økonomiansvarlig
Knut Eskedal
Mobil: 988 25 702
E-post: kn-eske@online.no

Sekretær:
Ashley Howard Girard
Mobil: 488 53 190

Styremedlem:
Irene Girard
Mobil: 909 86 778
E-post: irene.girard52@gmail.no

Varamedlem:
Reidun Håversen-Planting
Mobil: 974 70 879
E-post: theboneless@gmail.com

Varamedlem:
Inge Herman Andersen
Mobil: 913 78 229
E-post: grimstad@fagmobler.no

LFA Hordaland:

Leder:
Christel Borge Bersaas-Nesse
Mobil: 906 15 903
E-post: christel@bkkfiber.no

Nestleder:
Aksel Låstad
Mobil: 563 91 943
E-post: aksla119@online.no

Økonomiansvarlig:
Helge Kvaale
Mobil: 565 57 511
E-post: helge.kvale@elkem.no

Styremedlem:
Roald Hauge
Mobil: 481 51 590
E-post: ro-hauge@online.no

Sekretær:
Stine Therese Børstad
Mobil: 984 05 603
E-post: stine.th.borstad@gmail.com

Varamedlem:
Rune Utkilen

Varamedlem:
Gisle Hagenes
Mobil: 906 65 642
E-post: gihage@online.no

LFA Møre og Romsdal:

Leder:
Alvhild Kvamme Iversen
Mobil: 911 25 513
E-post: alvhild.iversen@gmail.com

Økonomiansvarlig:
Olav Amund Myklebust
Mobil: 908 95 110
E-post: olavamund.myklebust@gmail.com

Styremedlem:
Kjell Arne Titlestad
Mobil: 481 75 287
E-post: kjell.a.titlestad@gmail.com

Styremedlem:
Gerd Heien Orset
Mobil: 913 44 016
E-post: gerdheienorset@hotmail.com

Styremedlem:
Odd Aune
Mobil: 916 91 924
E-post: oddaune@epost.no

Styremedlem:
Oddbjørn Blindheim
Mobil: 992 04 315
E-post: oddaune@e-post.no

Varamedlem:
Margot Kvasnes
Mobil: 924 32 076

LFA Nord-Norge:

Leder:
Arvid Eilertsen
Mobil: 906 45 405
E-post: arvideilertsen@gmail.com

Nestleder:
Odd Harald Kristoffersen
Mobil: 936 23 892
E-post: odd.hkristoffersen@gmail.com

Økonomiansvarlig:
Oddvald Olsen
Mobil: 915 14 758
E-post: oddvald2@frisurf.no

Sekretær:
Kirsten Wulf Møller
Mobil: 994 08 874
E-post: kirstmo@online.no

Styremedlem:
Peggy Iversen
Mobil: 911 26 382
E-post: odd.hkristoffersen@gmail.com

LFA Oslo/Akershus:

Leder:
Arve Birkely
Mobil: 922 63 344
E-post: arge@altiboxmail.no

Økonomiansvarlig:
Anne-Berit Hollås
Mobil: 975 62 460
E-post: anne.berit.hollaas@gmail.com

Sekretær:
Bodil Iversen
Mobil: 911 75 383
E-post: bodil.iversen@hotmail.com

Styremedlem:
Inger Biseth
Mobil: 951 64 011
E-post: ingerbis@online.no

LFA Oslofjord Vest:

Leder:
Leif Larsen
Mobil: 482 84 901
E-post: le-l2@online.no

Nestledr:
Franck Tore Larsen
Mobil: 908 22 175
E-post: franck-l@online.no

Økonomiansvarlig:
Leif Larsen
Mobil: 482 84 901
E-post: le-l2@online.no

Sekretær:
Anne Johnsen
Mobil: 990 18 902
E-post: ajohns2@online.no

Styremedlem:
Åse Synnøve Jakobsen
Mobil: 906 31 046
E-post: asesynjakobsen@hotmail.com

Styremedlem:
Birger Bermingrud
Mobil: 480 34 308
E-post: bb1@liive.no

Varamedlem:
Ingoline Ingebretsen
Mobil: 478 82 062
E-post: lineinge@online.no

LFA Østfold:

Leder:
Kari Jansen
Mobil: 480 74 125
E-post: kariaa.jansen@gmail.com

Økonomiansvarlig:
Inger Wiklund
Mobil: 906 17 420
E-post: jeli-w@online.no

Sekretær:
Bjørn Helgesen
Mobil: 924 10 444
E-post: bjorn.helgesen@maik.no

Styremedlem:
Magne Kristiansen
Mobil: 913 41 691

Styremedlem:
Fritjof Karlsen
Mobil: 977 91 166

Varamedlem:
Jan Rubenstein
Mobil: 693 18 195

Varamedlem:
Wenche Bremnes
Tlf: 69 39 86 85

LFA Trøndelag ligger under NHF Trøndelag administrasjonen:

LFA Kontakperson:
Målfrid Fossland
Mobil: 481 30 346
E-post: malfrid.fossland@ntebb.no

Rogaland kontakperson:
LFA Kontaktperson:
Jorunn Svanevik
Mobil: 951 15 192
E-post: josvane@haugnett.no